تحقیقات شبانه روزی پلیس برای شناسایی متهمان پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش آنها را به سراغ مرد جوانی برد که باغبان ویلای مهرجویی بود و چند سال پیش برای آنها کار می کرد. بررسی ها نشان داد این مرد به دلیل سرقت از منزل مهرجویی از کار برکنار شده و از آن زمان با خانواده درگیر بوده است. ماموران با مراجعه به پرونده بگبان ​​متوجه شدند وی چند سال پیش اقدام به سرقت جاروبرقی از خانه مهرجویی کرده است.

تماس با ما